قاچاق کارتن پلاست عایق در ابتدای سال 2023 در ترکیه متوقف شد

از این رو اهمیت عایق حرارتی با کارتن پلاست عایق برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی مورد استفاده برای اهداف تهویه مطبوع است. این برای کاهش نشت گرما از طریق دیوارها و سقف ها برای دستیابی به هدف عملکردی مناسب برای مسکن و کاهش هزینه است.

نرخ زمانی عبور جریان حرارتی در کارتن پلاست بر حسب وات (وات، وات) از عناصر سازه ای داخل و خارج ساختمان را بیان می کند. دارای U است و واحد اندازه گیری آن وات  متر 2 درجه سانتیگراد است.

مقدار ضریب انتقال حرارتی برای دانستن کارایی عایق حرارتی ضروری است، به طوری که هر چه مقدار ضریب انتقال حرارت کمتر.

کارتن پلاست

مزایای عایق حرارتی به شرح زیر است:

1- منطقی کردن مصرف انرژی الکتریکی در عملیات سرمایش و گرمایش به میزانی که ممکن است به 30-40 درصد برسد.

2- حفاظت از عناصر سازه ای ساختمان و حفظ مبلمان از تغییرات دما

3- بالا بردن سطح آسایش و ایمنی بهداشتی برای ساکنین ساختمان

4- کاهش هزینه های خرید تجهیزات تهویه مطبوع و گرمایش با کاهش ظرفیت آنها

5- کاهش آلودگی محیط زیست، انتشار گرما و صدا

معیارهای انتخاب  عایق حرارتی کارتن پلاست مناسب:

1- عایق باید ضریب هدایت حرارتی پایینی داشته باشد.

2- در برابر آب و بخار آب مقاومت بالایی داشته باشد.

3- در برابر تشعشعات حرارتی مقاومت بالایی داشته باشد.

4- در برابر تنش های ناشی از اختلاف دمای زیاد که منجر به انبساط و انقباض متقابل و پیوسته می شود از مقاومت بالایی برخوردار باشد. که باعث از بین رفتن برخی از خواص مهم فارماکوکینتیکی مواد عایق حرارتی می شود.

5- خواص مکانیکی خوبی داشته باشد مانند ضریب مقاومت فشاری بالا و ضریب مقاومت در برابر شکست.

6- در برابر آتش مقاوم باشد.

7- به سلامتی آسیب نرساند و در برابر باکتری و کپک مقاوم بوده و در برابر رشد حشرات حساس نباشد.

8- دارای ابعاد ثابت در درازمدت، با قابلیت انبساط یا انقباض کمی تحت تأثیر عوامل جوی و اقلیمی اطراف.

9- در برابر فعل و انفعالات و تغییرات شیمیایی مقاوم باشد.

10- نصب آن آسان باشد.

11- مطابق با مشخصات استاندارد اردن باشد.