روغن گیاهی زیتون موجب درمان افسردگی می شود

مصرف روغن گیاهی زیتون در عرض 18-12 ماه از تاریخ تولید آن ترجیح داده می شود، بنابراین تاریخ تولید آن را به دقت بررسی کنید.
استفاده از روغن زیتون فرابکر در طبخ غذا به دلیل درجه سوختن بالا که به 200 درجه سانتیگراد می رسد ترجیح داده می شود.

دقت کنید که روغن زیتون با هیچ روغن دیگری مخلوط نشود. پرس سرد یا اولین پرس زیتون باعث می شود روغن زیتون دارای درصد بالایی از پلی فنول باشد که یک آنتی اکسیدان قوی است زیرا در معرض حرارت یا حلال های مورد استفاده در هنگام تولید روغن زیتون قرار نمی گیرد.پلی فنل ها مواد مهمی هستند که راز فایده زیتون هستند.

روغن زیتون
هنگامی که کشاورزان زیتون را جمع آوری و فشار می دهند، میوه های زیتون چند نوع است، برخی از میوه های زیتون سبز، برخی دیگر سیاه و بقیه رنگ ها بین دو رنگ بسته به رسیده بودن میوه ها متفاوت است.

در مقیاس pH است. و بیشتر عملیات تقلب از مخلوط کردن چند روغن گیاهی با روغن زیتون است و به راحتی قابل تشخیص نیست.

ما وبلاگ خود را با پاسخ به سؤالی که همیشه بر لبان همه وجود دارد شروع کردیم: چه نوع روغن زیتون وجود دارد؟
از آنجایی که همه روغن ها از یک نوع یا کیفیت یکسان نیستند ما در ALEVOO می خواهیم انواع روغن زیتون موجود و تفاوت های اصلی آنها را توضیح دهیم.

روغن زیتون فوق بکر 100% آب زیتون است. روغنی با کیفیت و بدون عیب، طعم و عطر میوه ای است و خواص ارگانولپتیک و تغذیه ای آن دست نخورده باقی می ماند.

این روغن با روش های مکانیکی به دست می آید، سرما و میزان اسیدیته آن کمتر از 0.8 درجه سانتی گراد است و یکی از محبوب ترین انواع روغن زیتون در سراسر جهان است.