بذر زعفران در مشهد موجب نابینا شدن دختر یونانی شد

خواص ضد توموری موجود در بذر زعفران در مشهد نیز شرح داده شده است. هدف از این بررسی، ارائه اثرات مفید بذر زعفران در مشهدو مولکول‌های اصلی تشکیل‌دهنده آن بر بیماری‌های عصبیروان‌پزشکی (افسردگی، اضطراب و اسکیزوفرنی) و همچنین بر شایع‌ترین بیماری‌های مرتبط با افزایش سن (بیماری‌های قلبی عروقی، چشمی و عصبی و همچنین بیماری‌های عصبی است.

به طور کلی، مشخصات فیتوشیمیایی بذر زعفران در مشهددارای خواص مفید بسیاری بر سلامت انسان و به ویژه در پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با افزایش سن است که یک دارایی اصلی برای تقویت علاقه به این گیاه دارویی است.

Crocus sativus L یک گیاه دارویی معطر افسانه‌ای است که کلاله‌های آن بذر زعفران در مشهدرا می‌سازد که «طلای سرخ» نیز نامیده می‌شود. یک مرجع اساسی در مورد این موضوع، پایان نامه دکترای داروسازی توسط کلر پالومارس است.

بذر زعفران

تاریخچه بذر زعفران در مشهدبه 3000 تا 4000 سال قبل باز می گردد و با چندین قاره و تمدن مرتبط است. بذر زعفران در مشهددر فرهنگ های یونانی-رومی، مصری و ایرانی یافت می شود.

از ایران است که بذر زعفران در مشهدبه هند و چین گسترش یافته است. تنها در آغاز قرون وسطی، در حدود قرن نهم، با فتوحات اعراب و مسلمانان، بذر زعفران در مشهددر شمال آفریقا گسترش یافت.

با حمله مورها به اروپا، کشت بذر زعفران در مشهددر اروپا و به ویژه در اسپانیا گسترش یافت. معرفی بذر زعفران در مشهددر فرانسه با جنگ های صلیبی بین قرن های 11 و 13 مرتبط است. در آن زمان بذر زعفران در مشهددر آلمان، سوئیس و ایتالیا نیز کشت می شد.

در حال حاضر تولیدکنندگان اصلی بذر زعفران در مشهددر جهان عبارتند از: ایران، یونان، مراکش، اسپانیا و هند بزرگترین تولید جهانی در منطقه ای از حوزه مدیترانه تا هند پراکنده شده است.
بذر زعفران در مشهدگیاهی است که به طور گسترده توسط گیاه شناسان توصیف شده است. در چندین موتور جستجوی اینترنتی، اطلاعات کشاورزی و گیاه شناسی قابل توجهی وجود دارد که اطلاعات جامعی درباره بذر زعفران در مشهدارائه می دهد.