کلاه

در دهه گذشته، فن‌آوری‌های کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7 جدید برای کاهش آسیب‌های مغزی در هنگام تصادفات دوچرخه پیشنهاد شده‌اند که ارزیابی اثربخشی آن‌ها در تست ضربه را در مقایسه با کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7‌های ایمنی معمولی ضروری می‌سازد.

در این مقاله، ما ادبیات را برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های سینماتیک آزمایش‌های تست قطره انجام‌شده بر روی کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7‌های ایمنی با فناوری‌های مختلف مرور کردیم.

به منظور ارائه یک مقایسه منصفانه بین انواع مختلف آزمایش، مجموعه‌های داده را با توجه به سرعت ضربه طبیعی، تکانه زاویه‌ای ضربه، خوشه‌بندی کردیم.

کلاه

و نوع دستگاه گردن وقتی داده‌ها را بر اساس سرعت ضربه و خوشه‌های تکانه زاویه‌ای تجزیه و تحلیل کردیم، متوجه شدیم که کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7‌های دوچرخه‌ای که از فناوری مبتنی بر میرایی چرخشی استفاده می‌کنند، یعنی MIPS، دارای شتاب چرخشی اوج (PRA) و مدل شتاب تعمیم‌یافته برای آستانه آسیب مغزی (GAMBIT) هستند.

در مقایسه با کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7 ایمنی EPS معمولی (p <0.01). کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7‌های اسپین عملکرد بهتری در PRA در مقایسه با کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7‌های معمولی ( 05/ 0p <) در گروه تکانه زاویه‌ای ضربه داشتن اما در مقایسه‌های خوشه‌ای سرعت ضربه عملکرد بهتری داشتند.

ما همچنین سایر کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7 ایمنی‌های اخیراً توسعه‌یافته را که عمدتاً از ساختارهای جمع شونده در آسترهای خود استفاده می‌کنند، مانند WaveCel و Koroyd، تحلیل کردیم.

در هر دو گروه سرعت ضربه و تکانه زاویه ای، کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7 های ایمنی مبتنی بر فناوری WaveCel به ترتیب در مقایسه با کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7 های ایمنی معمولی شتاب خطی اوج (PLA)، PRA و GAMBIT کمتری در سرعت های ضربه کم داشتند ( p< 0.05).

تجهیزات محافظ با فناوری کیسه هوا، یعنی Hövding، در مقایسه با کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7 ایمنی معمولی در معیارهای آسیب دیدگی مبتنی بر سینماتیک تحلیل شده ( p <0.001) به طور قابل توجهی بهتر عمل کرد، احتمالاً به دلیل مزیت آن در اندازه و سفتی کلاه ایمنی پرشین سیفتی دورف 7.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *