آیا می دانستید که می توانید با سینک وسایل خانگی درست کنید؟

یکی از مواردی که بسیار جالب که مورد توجه قرار همگان گرفت این بود که انبار های زیادی از سینک های زنگ زده در سطح شهر وجود دارد اما ناگهان فردی به فکر افتاد تا از آنها استفاده مجدد بکند او با رنگ زدن و نصب وصل مختلف به سینک وسایل زیادی به وجود آورد برای یادگیری این وسایل با سایت آراد برندینگ همراه شوید

سینک گرانیتی شنی طلایی این سینک به دلیل آنکه با رنگ شنی مخلوط شده است باعث شده که جلوه زیبایی داشته باشد و همچنین از طلایی بودن بیش از حد سینک جلوگیری می کند و یک جلوه طلایی بسیار زیبایی نشان می دهد

یکی از مواردی که باعث زیبایی این سینک گرانیتی تبریز شده ترکیب رزین آکرلیک و خاک گرانیت است که باعث زیبایی به سینک می دهد و به دلیل طرح های مختلف و ظاهر زیبایی که دارد با اکثر دکوراسیون و دیزاینها تناسب دارند